PIERCING

1202033532

Välj en Blomdahl Diplomerad Näs & Öronhåltagare!

Blomdahl Medical har utvecklat en heldagskurs i öronhåltagning, där deltagarna får gedigen kunskap om de praktiska såväl som de medicinska aspekterna av öronhåltagning. Efter godkänt resultat i de teoretiska och praktiska avslutningsproven utfärdar vi ett diplom som visar att deltagaren har blivit en ”Diplomerad Öronhåltagare”. Detta diplom kan betraktas som en kvalitetskontroll och som en garanti för att öronhåltagaren har de kunskaper och färdigheter som krävs för att ta hål i öronen med Blomdahl Medical Ear Piercing.

Navelpiercing

1202033668

Navelpiercing är ett medicinskt ingrepp och därmed förknippat med vissa risker.

Därför är kraven stora på att navelpiercingen verkligen utförs på ett aseptiskt och säkert sätt, samt att rätt infomation ges till kunderna.

Blomdahl Medical Navelpiercing är en ny modern teknik som är säker, hygienisk och skonsam.

 

Kontakta Petra för tidsbeställning och mer info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *